Indkøbsliste

Rediger produkt

Gem

Vind en magisk tur til Disneyland®Paris

Konkurrencebetingelser

Vind en magisk tur til Disneyland®Paris.

1. Om konkurrencen:

Konkurrencen udskrives af Netto (Salling Group A/S, Rosbjergvej 33, 8220 Brabrand). Du kan deltage i konkurrencen om et ophold for 4 personer til Disneyland®Paris, som udloddes i forbindelse med Mickey Mouses 90 års fødselsdag. Præmien er ikke købsbetingede og kan ikke ombyttes til kontanter.

Konkurrencen kører fra 13. september til 18 september. 2018. Efter konkurrencens afslutning udtrækkes vinderen – dog senest den 21. september 2018 kl. 12.00. Vinderen bliver offentliggjort på opslaget i kommentarfeltet og modtager direkte besked i indbakken under ’andet’ på Facebook. Vinderen findes ved hjælp af et simpelt lodtrækningsprincip blandt alle, der har tilmeldt sig konkurrencen om opholdet for 4 personer til Disneyland®Paris. Har vinderen ikke svaret inden 2 dage efter, at vinderen er blevet kontaktet af Netto, forbeholder Netto sig retten til at finde en ny vinder.

Den heldige vinder modtager et ophold for 4 personer i Disneyland®Paris. Præmien er inkluderet fly fra Københavns Lufthavn t/r, tre nætter på Disney hotellet, Sequoia Lodge, helpension (madvouchers) og indgang til parken i tre dage. Booking og reservation skal ske minimum 30 dage før ankomst og skal ske før d. 27/3 2019 (der kan ikke bookes i december måned). Præmien har en samlet værdi af 20–25.000 kr. Når vinderen overfor Netto har oplyst navn, adresse og e-mail, videregives disse til Disneyland®Paris, Euro Disney S.C.A. SIREN 334 173 887 RCS Meaux; 1 rue de la Galmy, 77700 Chessy, France, der står for yderligere kontakt til vinderen.

Da der er tale om en præmie, gælder der ingen reklamationsret efter købeloven.

2. Hvem kan deltage?

Du kan være med i konkurrencen om opholdet i Disneyland®Paris, hvis du deltager i konkurrencen på Nettos Facebook side.

Kun personer over 18 år, og som er bosat i Danmark, kan deltage i konkurrencen. Ansatte i Salling Group A/S, medlemmer af deres husstand og enhver person, som er direkte eller indirekte involveret i organiseringen af denne konkurrence, må ikke deltage.

3. Hvordan deltager du?

Du skal svare rigtigt på spørgsmålet i opslaget på Nettos Facebook side. Hvis du ønsker at deltage i konkurrencen om opholdet i Disneyland®Paris, så accepterer du, at vi må kontakte dig med henblik på præmieudleveringen. Dine Facebook-profiloplysninger (navn og profilbillede) bliver vist på opslaget på Nettos Facebook-side.

Du kan svare på spørgsmålet én gang om dagen i konkurrenceperioden. Vi registrerer din deltagelse i konkurrencen om Disneyland®Paris opholdet via Facebook.

Når du deltager i konkurrencen om Disneyland®Paris opholdet, accepterer du samtidig, at Netto må kontakte dig, hvis du er blandt de heldige vindere.

Konkurrencen har til formål at markedsføre Netto og at være underholdende for deltagerne. Deltagere kan ikke efterfølgende rette krav mod Netto.

Konkurrencen er ikke støttet, sponsoreret, administreret eller på anden vis forbundet med Facebook.

Netto forbeholder sig ret til at afslutte konkurrencer uden forudgående varsel. Nettos afgørelse i forbindelse med konkurrencer er endelig.

Denne konkurrence er underlagt dansk lovgivning. Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med disse konkurrencebetingelser eller Konkurrencen, skal indbringes for Danmarks Domstole eller et relevant og kompetent klagenævn.

Privatlivspolitik – Disneyland®Paris konkurrence på facebook

Version: 07.08.2018

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Vi er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

Du finder vores kontaktoplysninger her:

Salling Group A/S
CVR-nr. 35954716
Rosbjergvej 33
8220 Brabrand
www.sallinggroup.com

 

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • Deltagelse i konkurrence, herunder udtrækning af og henvendelse til vinder
  • Administration af din relation til os

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

  • Dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(a)

 

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

  • Almindelige personoplysninger i form af, email, adresse og besvarelse.

 

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

  • Vores samarbejdspartner i form af Disneyland®Paris, Euro Disney S.C.A. SIREN 334 173 887 RCS Meaux; 1 rue de la Galmy, 77700 Chessy, France, der står for yderligere kontakt til vinderen og som der leverer konkurrencepræmien.

 

Hvor dine personoplysninger stammer fra

De oplysninger du har afgivet i forbindelse med tilmelding til konkurrencen og din besvarelse.

 

Opbevaring af dine personoplysninger

Ved deltagelse i konkurrencen opbevarer vi dine personoplysninger på vores Facebook-side indtil du tilbagekalder dit samtykke.

 

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi vil overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

Det drejer sig om Facebook som er beliggende i ,  som også anvender databehandlere udenfor EU og EØS.

Overførslerne betragtes som værende sikre, idet disse er omfattet af EU Standard Contractual Clauses er Privacy Shield Certificeret eller underlagt bindende virksomhedsregler.

 

Profilering

Vi anvender profilering til brug for målretning af vores annoncering til dig på baggrund af din adfærd på vores Facebook-side, og de oplysninger som du måtte have afgivet i forbindelse med deltagelse i denne konkurrence.

Vi anvender profilering til brug for målretning af vores annoncering til dig på baggrund af din adfærd på vores Facebook sider, grupper og begivenheder, sammenholdt med de oplysninger, som du har afgivet i forbindelse med brug af vores telefonapps og vores hjemmesider uden for Facebook, samt ved tilmelding til et eller flere af vores nyhedsbreve.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse imod profilering, hvorefter vi ophører med at profilere dig som anført og sletter de indsamlede data om dig.

 

Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Vær opmærksom på, at hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage i forhold til oplysninger afgivet til os, vil vi ikke være i stand til at viderebehandle dine oplysninger, medmindre vi er retligt eller kontraktuelt forpligtet hertil.

Bemærk, at hvis du trækker dit samtykke, har du ikke længere mulighed for at deltage i konkurrencen.

 

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os her https://gdpr.sallinggroup.com/

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Bemærk, at hvis du beder om at blive slettet, har du ikke længere mulighed for at deltage i konkurrencen.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Bemærk, at hvis du beder os om at begrænse behandlingen af dine oplysninger, kan det medføre, at du ikke længere har mulighed for at deltage i konkurrencen.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Vær med til at fejre 90 år med Mickey-magi, på stedet hvor drømme bliver til virkelighed og forbered jer på fantastiske oplevelser, hvor I vil opleve Mickey på en helt ny måde.

Tag børnene med til Disneyland® og oplev Disneys stjerneparade. Hop af glæde når Mickey og hans venner kører forbi på fantastiske nye paradevogne - inklusiv en ildspydende drage, der fortæller Disney historier som du aldrig har hørt dem før!

Lad jer betage af Torneroses slot, mens Mickey fører jer gennem det blændende og storslåede Disney Illuminations. Oplev det fantastiske fyrværkeri, det smukke lysshow og de mest utrolige special effects, der vækker klassiske Disney eventyr og nye fortællinger til live.

Netto-avisen