Indkøbsliste

Rediger produkt

Gem

Vind rooftop-oplevelse og vip-billetter til red bull cliff diving

Konkurrencebetingelser

VIND ROOFTOP-OPLEVELSE + VIP-BILLETTER TIL RED BULL CLIFF DIVING D. 25. AUGUST 2018

1. Om konkurrencen:

Konkurrencen udskrives af Netto (Salling Group A/S, CVR nr. 35954716, Rosbjergvej 33, 8220 Brabrand) (”Netto”).

For at deltage skal du skrive en kommentar til Facebookopslaget, hvor du skriver det antal Red Bull dåser, du kan finde på billedet. Ved at kommentere i kommentarfeltet deltager du automatisk i konkurrencen. Dine Facebook-profiloplysninger (navn og profilbillede) bliver vist på opslaget på Nettos Facebook-side.

Konkurrencen kører fra d. 15/8 til og med d. 20/8-2018 kl. 16. Kommentarer modtaget efter d. 20/8-2018 k. 16 vil ikke komme i betragtning. Det er alene Netto, der afgør, om en kommentar er modtaget rettidigt og kan godkendes.

Efter konkurrencens afslutning - dog senest den 20/8-2018 kl. 17.00 - udtrækkes ved lodtrækning én heldig vinder blandt alle deltager, der har angivet det korrekte svar i konkurrencen. Når du deltager i konkurrencen ved at kommentere på opslaget, accepterer du samtidig, at Netto må kontakte dig via Facebook, hvis du er den heldige vinder. Vinderen bliver offentliggjort på opslaget i kommentarfeltet og modtager direkte besked i indbakken under ’andet’ på Facebook.

Vinderen kontaktes direkte af Netto, og vil blive bedt om at oplyse e-mailadresse og telefonnummer, som videregives til Red Bull Denmark ApS, CVR nr. 32886469, Sankt Petri Passage 5, 4, 1165 København K (”Red Bull”). Red Bull vil efterfølgende kontakte vinderen med yderligere information. Har vinderen ikke svaret inden 2 dage efter, at vinderen er blevet kontaktet af Netto, forbeholder Netto sig retten til at finde en ny vinder.

2. Præmie:

Præmien har en værdi af 3000 kr. og kan ikke ombyttes til kontanter. Præmien består af følgende:

Rooftop-oplevelse (2. pers.): 15 minutters unik rundvisning på taget af Operaen under Red Bull Cliff Diving 2018, hvorfra udspringerne udfører deres akrobatiske spring fra den 27 meter høje rampe. Rundvisningen bliver på dagen d. 25. august kl. 11.30 forud for eventstart.

2 VIP-billetter: Billetterne giver adgang til Red Bull Cliff Divings Friends of Red Bull område fra kl. 12.30-16.00. I dette område kan man socialisere med prominente gæster, samtidig med at man kan overvære de spektakulære udspring fra tætteste hold. Herudover inkluderer billetterne bespisning med stående og siddende buffet fra Meyers samt fri bar med øl, vand, sodavand, vin, drinks og masser af Red Bull. Da der er tale om en præmie, gælder der ingen reklamationsret efter købeloven.

3. Hvem kan deltage?

Kun personer over 18 år, som er bosat i Danmark, kan deltage i konkurrencen. Ansatte i Salling Group A/S, medlemmer af deres husstand og enhver person, som er direkte eller indirekte involveret i organiseringen af denne konkurrence, må ikke deltage. Ansatte hos Red Bull og medlemmer af deres husstand må heller ikke deltage i konkurrencer.

Netto forbeholder sig retten til at kontrollere alderen på vinderen og frasortere deltagere under 18 år.

Hver person kan kun deltage én gang. Forsøg på snyd og brug af falsk navn, alder og adresse vil medføre udelukkelse fra konkurrencen.

Konkurrencen har til formål at være underholdende og konkurrencen har til formål at markedsføre Netto og Red Bull. Deltagere kan ikke efterfølgende rette krav mod Netto. Konkurrencen er ikke støttet, sponsoreret, administreret eller på anden vis forbundet med Facebook.

Netto forbeholder sig ret til at afslutte konkurrencer uden forudgående varsel. Nettos afgørelse i forbindelse med konkurrencer er endelig.

Denne konkurrence er underlangt dansk lovgivning. Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med disse konkurrencebetingelser eller Konkurrencen, skal indbringes for Danmarks Domstole eller et relevant og kompetent klagenævn.

Læs vilkår for behandling af cookies her​.

Privatlivspolitik – Redbull Konkurrence

Version: 07.08.2018

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Vi er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

Du finder vores kontaktoplysninger her:

Salling Group A/S
CVR-nr. 35954716
Rosbjergvej 33
8220 Brabrand
www.sallinggroup.com

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • Deltagelse i konkurrence, herunder udtrækning af og henvendelse til vinderen.
  • Administration af din relation til os

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

  • Dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(a)

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

  • Navn, e-mailadresse, mobilnummer og besvarelse.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtager såfremt du vinder:

  • Vores leverandør Red Bull som står for udlevering og afholdelse af konkurrencepræmien.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale

Vi vil overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

Det drejer sig om Facebook og Falcon.io som er beliggende i USA,  som også anvender databehandlere udenfor EU og EØS.

Overførslerne betragtes som værende sikre, idet disse er omfattet af EU Standard Contractual Clauses er Privacy Shield Certificeret eller underlagt bindende virksomhedsregler.                                                                                                     

Hvor dine personoplysninger stammer fra

De oplysninger du har afgivet i forbindelse med tilmelding til konkurrencen. De oplysninger du har afgivet (Facebook-profil og navn) i forbindelse med tilmelding til konkurrencen og de oplysninger, du afgiver, såfremt du vinder og skal modtage præmien.

Opbevaring af dine personoplysninger

Ved deltagelse i konkurrencen op opbevarer dine personoplysninger på vores Facebook-side.

Profilering

Vi anvender profilering til brug for målretning af vores annoncering til dig på baggrund af din adfærd på vores Facebook-side, og de oplysninger som du måtte have afgivet i forbindelse med deltagelse i denne konkurrence.

Vi anvender profilering til brug for målretning af vores annoncering til dig på baggrund af din adfærd på vores Facebook sider, grupper og begivenheder, sammenholdt med de oplysninger, som du har afgivet i forbindelse med brug af vores telefonapps og vores hjemmesider uden for Facebook, samt ved tilmelding til et eller flere af vores nyhedsbreve.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse imod profilering, hvorefter vi ophører med at profilere dig som anført og sletter de indsamlede data om dig.

Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Vær opmærksom på, at hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage i forhold til oplysninger afgivet til os, vil vi ikke være i stand til at viderebehandle dine oplysninger, medmindre vi er retligt eller kontraktuelt forpligtet hertil.

Bemærk, at hvis du trækker dit samtykke, har du ikke længere mulighed for at deltage i konkurrencen.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os her https://gdpr.sallinggroup.com/hc/da

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Bemærk, at hvis du beder om at blive slettet, har du ikke længere mulighed for at deltage i konkurrencen.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Bemærk, at hvis du beder os om at begrænse behandlingen af dine oplysninger, kan det medføre, at du ikke længere har mulighed for at deltage i konkurrencen.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Netto-avisen