Indkøbsliste

Rediger produkt

Gem
Privatlivsvilkår

Her kan du læse om vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med din oprettelse og brug af dit Netto+ medlemskab (i det følgende ”Netto+”).

Netto+ er en digital service i Salling Group ligesom vores mange andre webshops, abonnementer, klubber, kundeprogrammer osv. (”Services”).

Netto+ er et kundeprogram, hvor du som medlem kan få adgang til en række fordele, fx praktiske funktioner, særlige rabatter, services, tilbud, konkurrencer m.m. (samlet ”Fordele”).

I det følgende anvendes begrebet digital adfærd, som bl.a. omfatter, hvad du klikker på, og hvornår, aktivering af tilbud og brug af funktioner i Services (”Digital Adfærd”).

I det følgende anvendes begrebet købshistorik, som omfatter dine køb i vores fysiske butikker, hvad du har købt, og hvornår købet er foretaget (”Købshistorik”).
Du kan finde de øvrige vilkår for Netto+ her

 1. Dataansvarlig og kontaktoplysninger.
 2. Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger.
 3. Kategorier af personoplysninger.
 4. Kategorier af modtagere.
 5. Overførsel til modtagere i lande udenfor EU/EØS.
 6. Opbevaring af dine personoplysninger.
 7. Målretning af indhold i app og direkte markedsføring.
 8. Tilbagekaldelse af samtykke.
 9. Dine rettigheder.

 

1. Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Salling Group A/S
CVR-nr. 35954716
Rosbjergvej 33
8220 Brabrand
www.sallinggroup.com

Du kan kontakte os på: https://gdpr.sallinggroup.com/hc/da

2. Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 1. Oprettelse og administration af dit medlemskab, så du kan bruge de Fordele, som dit medlemskab giver adgang til, herunder målrettede personlige Fordele i app’en
 2. Håndtering af dine eventuelle henvendelser til kundeservice, herunder via chatfunktionen i app’en
 3. Fremsendelse af direkte markedsføring, hvor du samtykker til dette. Se også vores privatlivspolitik for direkte markedsføring her
 4. Deling af oplysninger om dit Netto+ medlemskab med din Salling Group Profil til de behandlingsformål, som fremgår af profilens privatlivspolitik, som du kan finde
  1. Herunder deling af oplysninger med din Profil til brug for annoncering på digitale medier for at gøre dette så relevant som overhovedet muligt. Til dette deles der kun oplysninger om din brug af app’en – dvs. det du klikker på i app’en.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • 1. Vores indgåelse af aftale med dig om oprettelse og administration af dit medlemskab på de nævnte Netto+ vilkår, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1(b)
 • Ad 2. Vores legitime interesse i at kunne håndtere eventuelle henvendelser fra dig, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1(f)
 • 2. Dit samtykke til, at vi må sende direkte markedsføring til dig, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1(a)
 • 3. Vores legitime interesse i at kunne dele dine personoplysninger med din Salling Group Profil, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk 1(f)

 

3. Kategorier af personoplysninger

Personoplysninger, som kan blive indsamlet og behandlet, omfatter:

 • Oplysninger tilhørende din Salling Group Profil, dvs. loginoplysninger (e-mail adresse og kodeord), kontaktoplysninger og dit unikke medlems-ID, som vi opretter, når du tilknytter et betalingskort til Netto+ (samlet ”Stamdata").
 • Andre oplysninger om dig, som du indtaster i app’en eller sender til os via vores kundeservice
 • Oplysninger om din Digitale Adfærd
 • Oplysninger om din Købshistorik i Salling Groups fysiske Bilka, føtex og Netto butikker
 • Dit unikke-ID, som vi opretter, når du tilknytter et betalingskort til dit Netto+ medlemskab. Det anvendes til at identificere dig som medlem, når du handler i en af vores fysiske butikker 

For den behandling, som foregår via din Salling Group Profil, henviser vi til privatlivspolitikken for denne.

Bemærk, at selvom du indtaster dine kortoplysninger i app’en, lagres oplysningerne ikke hos os, og vi har ikke adgang til dem. Oplysningerne overføres krypteret direkte til Storebox, som er en del af Nets, hvor betalingskortet får tilknyttet et unikt ID, så du via dit betalingskort automatisk får indløst rabatter og andre fordele, når du handler i butikken.

 

4. Kategorier af modtagere

Vi kan efter omstændighederne overføre dine personoplysninger til følgende modtagere som led i opfyldelsen af ovenstående formål:

 • IT leverandører som led i drift og support
 • Andre modtagere i det omfang dette er påkrævet i medfør af ufravigelige lovkrav eller myndighedskrav

 

5. Overførsel til modtagere i lande udenfor EU/EØS

Vi anvender følgende leverandører, som medfører overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS:

 • International Business Machines Corporation (IBM): Indien
 • Microsoft Corporation - USA
 • Cheetah: Har hovedsæde i USA, og der kan ske behandling af personoplysninger som led i supportering i: Indien, Costa Rica, Kuala Lumpur, Filippinerne
 • Facebook: Har hovedsæde i USA
 • Google (YouTube): Har hovedsæde i USA

Det er kun din brug af app’en – dvs. det, du klikker på –  vi deler med Facebook og Google. Det gør vi udelukkende for at sikre, at det indhold, vi deler med dig (tilbud og andre Fordele), er så relevant som overhovedet muligt. Oplysningerne sendes i anonym form, og vi deler ikke andre oplysninger, heller ikke kortoplysninger eller eksempelvis købshistorik, med Facebook eller Google.  

Overførselsgrundlaget er:

 • International Business Machines Corporation (IBM) – EU-standardkontraktbestemmelser, jf. databeskyttelsesforordningens art. 46
 • Microsoft Corporation - EU-U.S. Privacy Shield, databeskyttelsesforordningens art. 45
 • Cheetah – EU-standardkontraktbestemmelser, jf. databeskyttelsesforordningens art. 46
 • Google LLC - EU-U.S. Privacy Shield, databeskyttelsesforordningens art. 45
 • Facebook Inc - EU-U.S. Privacy Shield, databeskyttelsesforordningens art. 45

Du kan læse mere overførselsgrundlagene her:

 • EU-standardkontraktbestemmelser:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001D0497&from=en

 

6. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi gemmer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til vores formål med behandlingen.

Vi har følgende opbevaringsperioder:

De personoplysninger  du indtaster i app’en gemmes, indtil du melder dig ud af Netto+Følgende oplysninger opbevares i din Salling Group Profil og slettes i henhold til Privatlivspolitikken for Salling Group Profilen:

 • Din Digitale Adfærd
 • Din Købshistorik
 • Dit unikke-ID
 • Dokumentation for at vi kan behandle dine personoplysninger
 • Dokumentation for markedsføringssamtykket

Bemærk at dine profiloplysninger i Salling Group Profilen ikke slettes, når du melder dig ud af Netto+. Hvis du ønsker at få slettet alle dine oplysninger, skal du kontakte os  

 

7. Målretning af indhold i app og direkte markedsføring

Vi analyserer din Købshistorik og din Digitale Adfærd for at kunne målrette indhold i app’en og direkte markedsføring ud fra dine personlige præferencer.

 

8. Tilbagekaldelse af samtykke

Nogle af vores behandlinger af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke. Se afsnittet om formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger ovenfor.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os.

Vær opmærksom på, at hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi ikke viderebehandle dine oplysninger, medmindre vi er forpligtet hertil.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger frem til tidspunktet for tilbagetrækningen.

 

9. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.  

Vil du gøre brug af dine rettigheder, f.eks. sletning, kan du kontakte os på /hc/da

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger om behandlingen, jf. databeskyttelsesforordningens art. 15.

 1. Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige personoplysninger rettet, jf. databeskyttelsesforordningens art. 16.

 1. Ret til sletning

I en række tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer, jf. databeskyttelsesforordningens art. 17.

 1. Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset til udelukkende opbevaring, jf. databeskyttelsesforordningens art. 18.

 1. Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger, og indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til direkte markedsføring, jf. databeskyttelsesforordningens art. 21.

 1. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindring, jf. databeskyttelsesforordningens art. 20.

 1. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Netto-avisen