Indkøbsliste

Rediger produkt

Gem

Persondatapolitik vedrørende Salling Group ”Giv din mening”-kundeundersøgelse

Denne persondatapolitik finder anvendelse på den indsamling og behandling af oplysninger, som Salling Group A/S, Rosbjergvej 33, 8220 Brabrand (”Salling Group” eller ”vi”) foretager i forbindelse med kundeundersøgelsen ”Giv din mening”. Salling Group er dataansvarlig for behandlingen af personoplysningerne.

1. Generelt

1.1. Salling Group samler i samarbejde med Rambøll spørgeskemadata fra kundeundersøgelsen ”giv din mening” fra kunder i føtex, Bilka, Netto og Salling. Dette gøres for hele tiden at kunne imødekomme kundernes ønsker og behov og for at finde forbedringsområder inden for Salling Group til fordel for kunderne.

1.2. ”giv din mening”-kundeundersøgelsen er en undersøgelse, som består af to dele. Den første del er et spørgeskema, og den anden del er købsdata fra den givne transaktion.

1.3. Idet der som led i ”giv din mening”-kundeundersøgelsen indhentes og behandles en række oplysninger, som det er muligt at henføre til dig, har Salling Group i sin egenskab af dataansvarlig en række forpligtelser over for dig, ligesom du har en række rettigheder. Disse forpligtelser og rettigheder er fastlagt i persondataloven​.

1.4. Ved at vælge ”Jeg har læst og accepteret Salling Groups Persondatapolitik vedr. ”giv-din mening”-kundeundersøgelsen” accepterer du, at Salling Group behandler data og oplysninger om dig, som beskrevet i dette dokument.

2. Formålet

2.1. Formålet med indsamlingen af data og oplysninger om din købsadfærd i Salling Groups butikker er at opnå generel indsigt i forbrugeradfærd på tværs af Salling Groups kæder til udvikling og forbedring af varehuse, ydelser, sortiment, tilbud, priser og markedsføring, for i sidste ende at kunne imødekomme kundernes behov og ønsker bedst muligt og derved forbedre kundeoplevelsen.

Oplysningerne slettes, når de ikke længere er nødvendige i forhold til formålet. Vi kan behandle oplysningerne længere i anonymiseret form.

3. Indsamling og anvendelse af data og oplysninger

3.1. Med dit samtykke til deltagelse i kundeundersøgelsen, indsamles der de oplysninger, som du har givet i spørgeskemaet, jf. nedenfor samt de købsdata, der måtte være til rådighed i forbindelse med din besvarelse.

3.2. Det vil være teknisk muligt at henføre de oplysninger, du giver i spørgeskemaet, samt eventuelle købsdata, til dig personligt. Disse data og oplysninger vil alene blive brugt til de formål, som er angivet i punkt 2.

3.3. Oplysninger, som du afgiver i spørgeskemaet, omfatter følgende

 • Din alder
 • Dit køn
 • Om du har hjemmeboende børn
 • Evt. kontaktoplysninger
 • Hvorfra svarer du på dette spørgeskema (Butikkens hjemmeside, via bon, Storebox, Facebook, nyhedsbrev etc.)
 • Hvilken Salling Group butik du sidst har handlet i og hvornår
 • Bon-id fra dit sidste indkøb
 • Din villighed til at anbefale butikken til andre
 • Din tilfredshed med din seneste indkøbsoplevelse
 • Oplevelsen ved dit sidste butiksbesøg
 • Om du har læst tilbudsavisen
 • Hvor ofte du handler i vores butikker

3.4. De oplysninger, som indsamles ved hjælp af bon-id, omfatter følgende:

 • Totalt beløb af købet
 • Købte produkter (dog ikke medicin) – produkttype, mængde og pris
 • Indkøbssted
 • Indkøbstidspunkt
 • Hvilken terminal der er blevet ekspederet fra
 • Hvilken medarbejder der har ekspederet kunden
 • Købshistorik fra samme betalingskort

3.5. Oplysningerne og data som nævnt i punkt 3.3 og 3.4 bliver kun indsamlet, hvis du har accepteret at deltage i Salling Groups ”giv din mening”-kundeundersøgelse ved at vælge ”Jeg har læst og accepteret Salling Groups Persondatapolitik vedrørende denne ”giv din mening”- kundeundersøgelse".

4. Videregivelse af oplysninger

4.1. Oplysninger indsamles af Rambøll som databehandler. Rambøll behandler kun oplysningerne i henhold til vores instruks. Rambøll bruger ikke de indsamlede oplysninger til andet end udførelsen af kundeundersøgelsen for Salling Group.

4.2. Oplysningerne kan videregives til andre selskaber i Salling Group-koncernen.

4.3. Oplysninger kan videregives til tredjeparter, med det formål at optimere sortiment, priser og markedsføring. I sådanne tilfælde vil videregivelse dog altid ske i anonymiseret form, således at det ikke er muligt at identificere enkeltpersoner. Oplysninger kan videregives til tredjeparter i videre omfang, hvis dette er påkrævet i medfør af ufravigelige lovkrav eller myndighedskrav.

6. Ret til indsigt mv.

6.1. Idet der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret.

6.2. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

7. Dataansvarlig og henvendelse

7.1. Den dataansvarlige er Salling Group A/S, Rosbjergvej 33, 8220 Brabrand, Danmark. Oplysninger kan tillige findes på www.sallinggroup.com.

7.2 Databehandleren, Rambøll, har adresse på Hannemanns Allé 53, DK-2300 København S, Danmark. Oplysninger kan tillige findes på: www.ramboll.dk/management-consulting.

7.3. Hvis du har spørgsmål til behandlingen af oplysninger og data eller ønsker at udnytte dine rettigheder, kan du rette henvendelse til Salling Group A/S på telefonnummer +45 87 78 50 00 eller via adressen:

Salling Group A/S
Rosbjergsvej 33
8220 Brabrand
Danmark

8. Klagemulighed

8.1. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K., Danmark.

[Februar] 2016​

Netto-avisen