Indkøbsliste

Rediger produkt

Gem

Konkurrencebetingelser

Vind 1 kg HARIBO I Like Mix

LÆS DISSE KONKURRENCEBETINGELSER GRUNDIGT IGENNEM, DA DE INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.

Ved deltagelse i Konkurrencen accepterer du disse konkurrencebetingelser.

Om konkurrencen:

Konkurrencen er arrangeret af Netto (Salling Group A/S, CVR nr. 35954716, Rosbjergvej 33, 8220 Brabrand). Du kan deltage i konkurrencen om 1 kg HARIBO I like Mix, som udloddes i forbindelse med konkurrencen angående valg af slikmix på Nettos facebookside på facebook.com/nettodk. Præmien er ikke købsbetinget og kan ikke ombyttes til kontanter eller andre ydelser.

Konkurrencen kører fra 15. maj 2020 kl. 17.00 til 22. maj 2020 kl. 12.00. Efter konkurrencens afslutning udtrækkes 10 vindere – dog senest den 26. maj 2020 kl. 23.59.

De heldige vindere modtager 1 kg HARIBO I Like Mix. Præmien har en samlet værdi af 90 kr. Der udloddes i konkurrencen i alt 10 præmier til den anførte værdi. Da der er tale om en præmie, gælder der ingen reklamationsret efter købeloven.

Konkurrencen har til formål at være underholdende og at markedsføre Netto. Deltagere kan ikke efterfølgende rette krav mod Netto.

Hvem kan deltage?

Kun personer over 18 år, som er bosat i Danmark, kan deltage i konkurrencen. Ansatte i Salling Group, medlemmer af deres husstand og enhver person, som er direkte eller indirekte involveret i organiseringen af denne konkurrence, må ikke deltage. I tilfælde af, at en deltager ikke overholder alle betingelser for deltagelse, vil han/hun automatisk miste retten til en præmie.

Hvordan deltager du?

For at deltage i konkurrencen skal du kommentere på konkurrence-opslaget på facebook.com/nettodk.

Salling Group forbeholder sig retten til at udelukke deltagere, der har tilmeldt sig mere end én gang, fra Konkurrencen.

Alle tilmeldinger, som er modtaget efter den 22. maj 2020 kl. 20.00 er ugyldige og udelukkes fra Konkurrencen.

Udvælgelse af vinder

Vinderen findes ved hjælp af et simpelt lodtrækningsprincip blandt alle, der har svaret rigtigt på spørgsmålet. Vinderen kontaktes via en privat besked på facebook, med henblik på udlevering af præmien, og offentliggøres på netto.dk/slikvalg.  Har vinderen ikke svaret inden 48 timer efter, at vinderen er blevet kontaktet af Netto, forbeholder Netto sig retten til at finde en ny vinder.

Når du deltager i konkurrencen accepterer du samtidig, at Netto og må kontakte dig, vedr. udlevering af præmien. Når vinderen overfor Netto har oplyst navn og adresse, videregives disse til HARIBO Lakrids A/S, der står for yderligere kontakt til vinderen.

Afsluttende bestemmelser

Netto forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at ændre eller tilbagekalde Konkurrencen, såfremt der opstår omstændigheder, der kræver dette uden at deltageren kan rejse nogen form for krav mod Netto.

Ingen dele af denne Konkurrence må videregives eller offentliggøres uden Salling Groups udtrykkelige skriftlige samtykke.

Denne konkurrence er underlagt dansk lovgivning. Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med disse konkurrencebetingelser eller Konkurrencen, skal indbringes for Danmarks Domstole eller et relevant og kompetent klagenævn.

Netto er uden ansvar for evt. forkert udleverede præmier som følge af snyd.

Konkurrencen er arrangeret i samarbejde med HARIBO Lakrids A/S.

Privatlivspolitik – Netto HARIBO konkurrence

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Vi er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

Du finder vores kontaktoplysninger her:

Salling Group A/S

CVR-nr. 35954716

Rosbjergvej 33

8220 Brabrand

www.sallinggroup.com

 

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Deltagelse i konkurrence, herunder udtrækning af og henvendelse til vinderne
 • Videregivelse af dine kontaktoplysninger til HARIBO, såfremt du vinder, således at de kan levere præmien til dig

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Vores legitime interesse i behandle, herunder videregive, dine oplysninger for at du kan deltage i konkurrencen og modtage præmien, såfremt du vinder, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(f)

 

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Dit fulde navn
 • Beskeder med dig via FB messenger, såfremt du vinder konkurrencen
 • Din postadresse, såfremt du vinder konkurrencen

 

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • IT leverandører som led i drift og support af vores IT systemer og brug af Facebook som platform for konkurrencen
 • Hvis du udtrækkes som vinder: Vores samarbejdspartner, HARIBO Lakrids A/S, som leverer konkurrencepræmier til vinderne.
  • HARIBO se selvstændig dataansvarslig for de modtagne oplysninger, og der henvises derfor til HARIBO for nærmere information om deres behandling af dine personoplysninger.

 

Overførsel til modtagere i lande udenfor EU/EØS

Vi anvender følgende leverandører, som medfører overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS:

 • International Business Machines Corporation (IBM): Indien
 • Microsoft Corporation - USA
 • Facebook: Har hovedsæde i USA

Overførselsgrundlaget er:

 • International Business Machines Corporation (IBM) – EU-standardkontraktbestemmelser, jf. databeskyttelsesforordningens art. 46
 • Microsoft Corporation - EU-U.S. Privacy Shield, databeskyttelsesforordningens art. 45
 • Facebook Inc - EU-U.S. Privacy Shield, databeskyttelsesforordningens art. 45

Du kan læse mere overførselsgrundlagene her:

 • EU-standardkontraktbestemmelser:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001D0497&from=en

 • EU-U.S. Privacy Shield:

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/eu-us-data-transfers_en

 

Hvor dine personoplysninger stammer fra

De oplysninger, du har afgivet i forbindelse med din tilmelding til konkurrencen (det navn, som fremgår af din facebookprofil og din kommentar på opslaget), og efterfølgende oplysninger, hvis du udtrækkes som vinder.

 

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger indtil vinder(ne) er fundet og konkurrencen er afsluttet, hvorefter oplysningerne slettes.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.  

Vil du gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os på www.gdpr.sallinggroup.com.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger om behandlingen, jf. databeskyttelsesforordningens art. 15.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige personoplysninger rettet, jf. databeskyttelsesforordningens art. 16.

Ret til sletning

I en række tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer, jf. databeskyttelsesforordningens art. 17.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset til udelukkende opbevaring, jf. databeskyttelsesforordningens art. 18.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger, og indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til direkte markedsføring, jf. databeskyttelsesforordningens art. 21.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindring, jf. databeskyttelsesforordningens art. 20.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Netto-avisen